Žagovina

Žagovina je stranski produkt razreza lesa. Uporablja se v energetske namene in kot stelja za živali.