Hoblovina

Hoblovina podobno kot žagovina predstavlja fine delce in je stranski produkt razreza lesa. Uporablja se za energetske namene kot tudi za steljo.