Podjetje Lesarstvo-prevozništvo Aleš Krančič s.p. je prejelo sredstva iz naslova javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018 (Uradni list RS, št. 84/2018), Podukrep M08.6.

Izvedli smo investicijo v stroj za lupljenje hlodovine, nakup viličarja in skobelnega stroja. Povečala se bo dinamična rast podjetja, produktivnost, dvignila se bo konkurenčnost.

Povezave:
– Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

– Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020
http://www.program-podezelja.si/sl/