O Nas

naša zgodba
Zgodovina podjetja

Trgovina z lesom se v naši družini omenja že konec 19. stoletja, ko se je Franc Cajner ukvarjal in družino preživljal z lesno trgovino, splavarjenjem in gostinstvom. Trgoval je tudi na območju Srbije, kar je bilo povezano s splavarjenjem lesa v Savinjski dolini.

Lesna dejavnost se je prenesla tudi na poznejše rodove. Leta 1976 se je  Ivan Krančič  začel ukvarjati s proizvodnjo lesa na domačiji na Trnovcu ter posledično tudi s prevozništvom.

Podjetje danes

Zaradi vse večjega povpraševanja po naših izdelkih  in posledičnega povečanja proizvodnje, je začelo primanjkovati proizvodnih in skladiščnih prostorov. Zato smo leta 1999 odkupili zemljišče in pričeli z izgradnjo novih objektov. Leta 2006 smo se preselili v nove, sodobno opremljene objekte v industrijski coni Glin v Nazarjah. Ukvarjamo se s predelavo lesa v tramove (ostrešje-grušt), deske, letve, morale, končne izdelke kot so  stenske (opaži) in talne (pod) obloge, brune, ograje. Za to delo imamo prilagojeno vso proizvodnjo (strojni in vozni park). Nudimo tudi prevoz in razklad le teh s svojimi dostavnimi vozili.  Kot stranski produkt rezanja in skobljana lesa nastajata žagovina in hoblovina, kateri vam pripeljemo tudi na dom.

Poslanstvo
  • s kvaliteto zagotoviti dolgo življenjsko dobo našim proizvodom in s tem zagotoviti zadovoljstvo naših kupcev,
  • s kvalitetnimi izdelki prodreti na čim več trgov po Sloveniji in izven naših meja,
  • ohraniti čisto okolje v katerem delamo in bivamo,
  • čim bolje izkoristiti slovenski – domač les,
  • tem bolje predelovati in izkoristiti materiale, ki so stranski produkt v naši proizvodnji,
  • v bodoče postati pomemben člen v slovenski lesno-predelovalni industriji,
  • skupaj z zaposlenimi sestavljati ekipo, ki se bo sposobna spoprijeti z novimi izzivi.

Pri podjetju Krančič smo naročili ladijski pod za našo prenovljeno mansardo. V podjetju so se držali roka dostave in dobavili zelo kvaliteten izdelek. Toplo priporočam!

Gregor Koprivc,

Celje